dijous, 13 d’abril de 2017

A vós, Dona Verge Santa Maria


A vós Dona Verge Santa Maria de RAMON LLULL
Per Maria Aragon


A vós, Dona Verge Santa Maria

     A vós, Dona Verge Santa Maria 10A f
     es dóna tot qui es vol enamorar 10B m
     de vós tan fort que ja res no voldria, 10A f
     si vós no hi sou, desitjar ni estimar; 10B m
5   car tot voler milloraria 8a f
     sobre tot altre que no sia 8a m
     el vostre amor, vós mare de l’amor; 10C m
     qui no us estima cau en desamor. 10C m


     Ja que en mi vull la vostra senyoria,
10 tot el que sé i recordo us vull donar,
     car altrament, Dona, jo què en faria?
     I vós, Dona, si us plau, feu recordar,
     capir i voler a la clerecia
     que a Síria prest anar caldria
15 els infidels a convertir i parlar
     i els cristians també a pacificar.


     Més d’un prou diu que moriria
     pel vostre Fill, si convenia,
     però són pocs, per por de morir allà,
20 els que gosen anar-lo a predicar. 

  • Localització de l’autor: l’autor d’aquest poema és Ramon Llull, nascut a Mallorca el 1232 i mort a Tunis el 1316. Va ser escriptor, filòsof, místic, i teòleg del segle XIII, és a dir, de l’Edat Mitjana. Va ser el primer autor medieval en fer servir llengua romàntica per transmetre coneixements. És un autor de cançons amoroses trobadoresques.
  • Localització del poema: Aquest poema va ser publicat l’any 1283. És dedicat a la Mare de Déu. Pertany al capítol LXXVI del llibre d’Evast e Blanquerna.
  • Determinació del tema: en aquest poema Llull exalta la bellesa, l’amor i la importància a la Mare de Déu amb l’objectiu de convertir als infidels. L’autor utilitza recursos estilístics propis de l’amor cortès però en un tema religiós ja que es basa en l’amor de la Verge Maria.
  • Estructura interna: el poema s’organitza en tres cobles; les dues primeres de vuit versos i l’última de quatre. Es pot dividir en dues parts, del vers 1 a l’11 és la primera part ja que ens diu que s’ha d’estimar a la Verge Maria i, del vers 12 a l’últim, ens explica que molts infidels haurien d’anar a Síria. La mètrica i la rima són consonants i s’estructuren:
  • Figures retòriques: apareixen diferents figures retòriques com l’elisió, l’hipèrbole i l’anàfora.
  • Conclusió: Ramon Llull és un dels millors escriptors de la història de la literatura catalana. El poema té l’objectiu de convèncer als infidels de convertir-se en cristians per la figura de la Verge Maria.

     
Versió antiga cantada:
https://www.youtube.com/watch?v=vCOumLh0KUA

1 comentari:

BÈLGICA

Bèlgica de Josep Carner Per Judit Maynou Si fossin el meu fat les terres estrangeres, m’agradaria fer-me vell en un país on es ...